top of page

Afgeronde projecten

logo BIOLS.jpg
foto Nancy Hahne - slurfmateriaal.jpg

Bijenstichting

Versterken positionering

De Bijenstichting zoekt een eigen positie in de grote hoeveelheid organisaties die zich met bijen bezig houden. Ik help hen daarbij met een strategische analyse (en met het timmeren van bijenhotels)

Project Biols

projectleider

Ik ben projectleider van BIOLS. Samen met Italiaanse partner EOP voert Bionext dit driejarig internationaal project uit, waarbij het Nederlandse bedrijfsleven ondersteund wordt bij hun export naar Duitsland, Italië en Frankrijk.

Ekoland

Artikelen kringlooplandbouw

Schrijven van serie artikelen

over het sluiten van de kringloop: mest, strooisel en voer als thema.

marktkraam.jpg
Wheat Crop

Skal Biocontrole

Ontwerpen Biochecker

Op 1/1/2022 is de nieuwe biologische wetgeving ingegaan. Ik ontwierp voor Skal een Bio-checker. Een beslisboom waarlangs consumenten en producenten kunnen zien aan welke eisen hun documenten moeten voldoen. 

Skal Biocontrole

Onderzoek certificering marktkramen

Skal Biocontrole gaat per 1/1/2021 verkooppunten van biologische producten certificeren. Ik heb Skal geadviseerd hoe ze dit het beste kunnen doen bij de categorie marktkramen.

Bionext

Project: Biologisch: inspiratie voor kringlooplandbouw

In opdracht van Bionext project geformuleerd samen met Wageningen Open Teelten, Wageningen Communication Services en de Vakgroep Farming Systems Ecology. Project is succesvol afgerond.

logo's partners RIF biologische landbouw.jpg
foto Nancy Hahne - slurfmateriaal.jpg

Aeres MBO Velp

Biospot Velp

In opdracht van Aeres MBO Velp heb ik een Biospot rondom de school opgericht: een netwerk van biologische tuinbouwbedrijven waarmee de school aan de slag gaat om een nieuwe opleiding biologische tuinbouw te starten

Aeres Emmeloord

Opstellen Regio-visie en werven partners RIF-project

Aeres MBO gaat biologisch onderdeel laten zijn van al haar agro-opleidingen. Rondom de Aeres-locaties in Emmeloord/Dronten, Velp, Barneveld en Leeuwarden- 'Biospots' opgezet, waarin ondernemers en onderwijs elkaar ontmoeten, leren kennen en samenwerken.

Ekoland

Serie artikelen

regionaal veevoer

Schrijven van serie artikelen

over de ambitie van de biologische sector om meer regionaal veevoer te gebruiken

bottom of page