top of page

Lopende projecten

Aeres.Emmeloord-MBO trekker met gps-min.
big met vlekken.jpg
wortels.jpg

CIV Groen Agro praktijkcluster

Projectleider Agro en Loonwerk

Als netwerkregisseur Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV Groen) jaag ik de samenwerking tussen mbo-groen, bedrijven en overheid aan binnen open teelten en loonwerk. CIV Groen zorgt voor beroepsonderwijs dat studenten, medewerkers en ondernemers voorbereid op de uitdagingen in de toekomst.

De Groene Weg

Ondersteuning bij verdere verduurzaming

De Groene Weg staat voor biologisch vlees. Geproduceerd door biologische boeren die hun dieren volop rust, buitenruimte en biologisch voer geven. Ik ondersteun de leveranciersvereniging van de varkenshouders, de schapenhouders en de franchisevereniging van de slagers.

Aeres 

Integratie biologisch

in het curriculum 

Verantwoordelijk voor het oprichten van de Biospots rondom de Aeres-locaties in Emmeloord/Dronten, Velp, Barneveld en Leeuwarden. Een Biospot is een netwerk waarin ondernemers en onderwijs elkaar ontmoeten, leren kennen en samenwerken

Lopende projecten

Groenpact technologier.png
Wheat Crop

Groenpact

Digitalisering en Technologie regisseur

Aanjager van het werkveld robotisering, contactpersoon

voor alle MBO-locaties van Aeres

Bionext

Voorzitten Annex-vergaderingen

Exertgroepen voorzitten die LNV adviseren voor welke (sub)gewassen het aanbod aan biologisch zaad of vegetatief uitgangsmateriaal voldoende is om de vraag te dekken en op de Nationale Annex geplaatst kunnen worden.

Ekoland

Schrijven bedrijfsreportages

Op basis van zelf voorgedragen onderwerpen interview ik ondernemers die een voortrekkersrol spelen bij dat onderwerp en maak daar mooi een mooie bedrijfsreportage van die vakblad Ekoland publiceert 

bottom of page